No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Primeres passes cap a un nou pla antiestigma a la Universitat Autònoma de Barcelona

Dilluns, 08 abril 2019 16:55

Iniciem les primeres passes que donaran com a resultat un nou pla antiestigma a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest nou pla, el primer que s’impulsa a una institució i no a un territori concret, se suma als altres tres que tenim en marxa i que ja s’estan executant: Granollers, Berga i Urgell-Segarra.

L’objectiu d’aquest nou pla és transformar les actituds i els comportaments negatius envers les persones que han passat o estan passant per algun problema de salut mental. Per tant, es pretén reduir els nivells d’estigma socials i els casos de discriminació per raó de salut mental, una barrera que sovint impedeix la seva recuperació. Per aconseguir-ho, s’aposta per apoderar les persones que conviuen amb algun problema de salut mental i posar al centre les seves històries i experiències. Només així es poden desmentir mites i combatre prejudicis i estereotips.

La iniciativa pretén adaptar metodologies i acció concretes a la realitat que es viu a la universitat, amb la col·laboració de l’administració pública i la veu de les persones afectades en primera persona. Obertament actua com a impulsora i eina facilitadora per coordinar el treball de disseny, planificació, execució i avaluació dels projectes, així com garantir la seva continuïtat.

Sovint les persones que passen per un trastorn de salut mental es senten avergonyides o assenyalades a causa de la càrrega estigmatitzant que arrossega l’imaginari col·lectiu envers la salut mental. Aquesta és una situació injusta que crea dolor, exclusió i discriminació, i que provoca que moltes persones triguin més temps a demanar ajuda o fins i tot amaguin el malestar endarrerint així el seu procés de recuperació. Per tal de que les accions per combatre l’estigma siguin més efectives, cal adaptar-les a la realitat de cada espai amb la col·laboració de tots els agents implicats. Només combatent l’estigma en salut mental contribuirem a trencar el silenci i facilitar la comprensió, la convivència i el benestar de totes les persones.

Carregant, un moment, si us plau