No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Assessorament i formació

Des d’Obertament oferim formacions a les entitats i a les persones amb experiència en una problemàtica de salut mental. Es tracta d’espais d’aprenentatge i de debat on treballem sobre temàtiques diverses, com per exemple, com parlar davant d’un mitjà de comunicació, com explicar la pròpia historia de vida i com planificar activitats de sensibilització. A més, també tenim espais d'assessorament per institucions, entitats o fins i tot mitjans, sovint vinculats als nostres projectes TLC3. 

En endavant, però, i en el marc del moviment antiestigma que es vol seguir enfortint a través d'una tasca territorialitzada, la part principal dels serveis d'assessorament i formació es vertebraran a travès dels itineraris d'acceleració.

Itineraris d'acceleració

Per tal de fer créixer la lluita contra l’estigma des del món local, cal garantir un traspàs d’informació, d’experiència i de capacitació per a totes les entitats que, des del territori, lideraran el moviment antiestigma a Catalunya.

Per dur a terme aquesta intensificació, s’han dissenyat els Itineraris d’acceleració antiestigma. Aquest itinerari ha estat dissenyat en base a les necessitats formatives i d’acompanyament identificades en l’anàlisi creuat dels elements més significatius que constituirien un territori antiestigma, i els principis de lluita contra l’estigma. Aquests, tenen tres grans elements:

  • Formatius (itinerari de formació per entitats i per persones amb trastorn de salut mental)
  • D’acompanyament (en la realització d’accions i la implementació de projectes de lluita contra l’estigma efectius i basats en evidència).
  • Materials i recursos 

 

Formulari per a entitats | Formulario para entidades

Uniu-vos a la lluita contra l'estigma! Implanteu projectes i esdeveniments antiestigma al teu territori. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'aquest formulari. | Uniros a la lucha contra el estigma! Implantad proyectos y eventos antiestigma en vuestro territorio. Os podéis poner en contacto con nosotros a través de este formulario.
Nom: | Nombre: * Cognoms: | Apellidos: *
Adreça: | Dirección: Població: | Población:
Codi Postal: | Código Postal: * E-mail: | E-mail: *
Entitat: | Entidad: * Càrrec a l'entitat: | Cargo en la entidad: *
Àmbit d'actuació de l'entitat: | Ámbito de actuación de la entidad:
Comentaris i demandes: | Comentarios y pedidos:
No vull rebre informació d'Obertament: | No quiero recibir información de Obertament:

Carregant, un moment, si us plau