No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Projectes TLC3

Els principis metodològics que defensen l’efectivitat dels projectes de lluita contra l’estigma es componen de quatre característiques recollides en les sigles TLC3: ser local, enfocat a un públic específic, tenir credibilitat a través de la presència de la primera persona i un contacte continuat (Corrigan, 2011).  

Adreçat a col·lectius diana: Les experiències d’èxit en la lluita contra l’estigma ens indiquen que no existeix població general, sinó que hem de dirigir la nostra intervenció a col·lectius concrets o segments de la població específics. D’aquesta manera, podem tenir en compte temes de llenguatge, vocabulari, escenari, el tipus d’interacció, per adequar-lo a a ‘QUI’ estem parlant; però també ens centrem en ‘QUÈ’ volem canviar: quins comportaments té aquest col·lectiu que estigmatitzin i com els podem substituir o eliminar.

Local: La lluita contra l’estigma, l’hem de dur a terme de forma local, ja que la realitat i les necessitats solen ser compartides si les segmentem de manera geogràfica: un poble, una regió, una comarca o un barri. Localitzar la nostra intervenció també vol dir involucrar els representants, entitats o actius del propi entorn, per tal de desenvolupar un ajustament molt més acurat a la realitat del públic local a qui ens dirigim.

En primera persona / creïble: El contacte personal amb la primera persona s’ha demostrat particularment essencial, en estratègies antiestigma, enfocades a canviar actituds, comportaments i dificultats de comprensió entre persones. Així doncs, les intervencions de contacte han de ser liderades per la primera persona que tingui experiències discriminatòries relacionades amb el sector al qual pertany el col·lectiu diana i sigui el més similar possible amb el públic a sensibilitzar.  

Contacte Continuat: Per a canviar comportaments i actituds, és necessari que el contacte sigui continuat. Una acció puntual pot crear efectes positius en el públic, però és probable que aquests es difuminin amb el temps. És per això que per lluitar contra l’estigma en salut mental, hem de fer un treball continu i constant.

Aquí podràs accedir als quatre projectes de treball amb col·lectius específics:

-L’àmbit educatiu

-L’àmbit de la sanitat

-El mercat laboral

-Els mitjans de comunicació

Carregant, un moment, si us plau