No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Infradiagnòstic

Les dones reben, pel simple fet de ser-ho, un tracte discriminatori en la majoria d’aspectes de la seva vida quotidiana. Si a més de ser dona, tenen o han passat per algun problema de salut mental, aquesta discriminació s’agreuja i es multiplica. És el que definim com a interseccionalitat, és a dir, totes aquelles característiques d’una mateixa (aspectes socials, culturals, edat, diversitat funcional, afectivosexual, de gènere…) que impacten sobre la persona en forma de discriminació i que generen opressions multiplicades. En el cas de les dones amb problemes de salut mental aquesta doble opressió es manifesta, segons l’estudi de percepció de l’estigma de Catalunya 2016, a diferents espais com la feina, el grup d’amics, la parella o l’àmbit sanitari, i en formes diverses com burles, tracte injust, infantilització o sobreprotecció.

Segons l’estudi, existeixen diferències significatives pel que fa als comportaments estigmatitzants que reben les dones en comparació als homes. En l’àmbit sanitari, per exemple, el 32,2% de les dones amb problemes de salut mental han patit un tracte injust a l’hospital, davant un 20,7% d’homes. Als Centres d’Atenció Primària, aquesta diferència aumenta: un 33% (dones) davant un 15,9% (homes). Aquest tracte injust canvia depenent el context, però podem trobar comportaments més recurrents, com la infantilització, la sobreprotecció, la manca de credibilitat o la intromissió en decisions relacionades amb la vida privada de la dona. Entre tots els casos d’estigma que afecten les dones i que es donen en l’àmbit sanitari, s’han detectat tres que són els més freqüents: els casos relacionats amb la salut mental durant i després de l’embaràs; l’infradiagnóstic, és a dir, el fet d’atribuir símptomes al trastorn mental quan en realitat es deuen a altres causes; i la intromissió per part dels professionals sanitaris en l’elecció de ser o no ser mare.

Quan parlem d'infradignòstic ens referim al fet d'atribuir un símptoma concret directament al trastorn mental, sense que hi hagi cap evidència d'aquesta relació. En aquests casos, el fet de no fer les proves corresponents o no derivar a l'especialista correcte pot provocar que no es tracti la malaltia per la qual s'està fent la visita mèdica. Tot i que l'infradiagnòstic es dóna en totes les persones amb problemes de salut mental, les dades de l'estudi de percepció de l’estigma de Catalunya 2016 afirmen que la probabilitat de diagnòstic psicosomàtic és un 25% més alta en el cas de les dones.

Això es deu a la infantilització que es dóna en alguns entorns sanitaris: per ser dona i per tenir un trastorn de salut mental. Així, aquests símptomes es relacionen amb desajustos hormonals, obsessions o exageracions deixant a la dona en una situació de total vulnerabilitat.

Socialment les dones ja tenen menor credibilitat que els homes i nombrosos estudis demostren que es prescriuen més tractaments ansiolítics i antidepressius a dones, mentre que als homes se’ls hi fan més proves físiques. Això pot respondre a la tendència històrica a pensar que el malestar de les dones és més d’origen psicològic perquè es considera que els seus processos emocionals són més intensos, que són més inestables. Aquesta discriminació i prejudicis per ser dona es multipliquen quan existeix un diagnòstic de salut mental en el qual justificar-se.  

Necessitem el teu suport!

Per la sororitat en la salut mental demanem la complicitat de totes, diguem prou a l’estigma en salut mental que ens condemna a la discriminació. Som diverses! Ni Histèriques ni Silenciades!

Signa ara! | ¡Firma ahora!

 
 
 
Nom: | Nombre: * Cognoms: | Apellidos: *
E-mail: | E-mail: * Telèfon: | Teléfono:
 
 
Obertament tractarà les teves dades personals amb la finalitat d’enviar-te informació (per email, telèfon i correu postal) i proposar-te altres tipus de participació (signar campanyes, fer donatius, incrementar quota, participar en formacions o esdeveniments, etc.). Per exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, i per conèixer altres aspectes relacionats amb la privacitat, consulta la nostra política de protecció de dades. | Obertament tratará tus datos personales con la finalidad de enviarte información (por email, teléfono o correo) y proponerte otros tipos de participación (firma de campañas, hacer donativos, incrementar la cuota, participar en formaciones o eventos, etc.). Para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, y para conocer otros aspectos relacionados con la privacidad, consulta nuestra política de protección de datos. 

Carregant, un moment, si us plau