No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

El dret a ser o a no ser mare

Les dones reben, pel simple fet de ser-ho, un tracte discriminatori en la majoria d’aspectes de la seva vida quotidiana. Si a més de ser dona, tenen o han passat per algun problema de salut mental, aquesta discriminació s’agreuja i es multiplica. És el que definim com a interseccionalitat, és a dir, totes aquelles característiques d’una mateixa (aspectes socials, culturals, edat, diversitat funcional, afectivosexual, de gènere…) que impacten sobre la persona en forma de discriminació i que generen opressions multiplicades. En el cas de les dones amb problemes de salut mental aquesta doble opressió es manifesta, segons l’estudi de percepció de l’estigma de Catalunya 2016, a diferents espais com la feina, el grup d’amics, la parella o l’àmbit sanitari, i en formes diverses com burles, tracte injust, infantilització o sobreprotecció.

Segons l’estudi, existeixen diferències significatives pel que fa als comportaments estigmatitzants que reben les dones en comparació als homes. En l’àmbit sanitari, per exemple, el 32,2% de les dones amb problemes de salut mental han patit un tracte injust a l’hospital, davant un 20,7% d’homes. Als Centres d’Atenció Primària, aquesta diferència aumenta: un 33% (dones) davant un 15,9% (homes). Aquest tracte injust canvia depenent el context, però podem trobar comportaments més recurrents, com la infantilització, la sobreprotecció, la manca de credibilitat o la intromissió en decisions relacionades amb la vida privada de la dona. Entre tots els casos d’estigma que afecten les dones i que es donen en l’àmbit sanitari, s’han detectat tres que són els més freqüents: els casos relacionats amb la salut mental durant i després de l’embaràs; l’infradiagnóstic, és a dir, el fet d’atribuir símptomes al trastorn mental quan en realitat es deuen a altres causes; i la intromissió per part dels professionals sanitaris en l’elecció de ser o no ser mare.

La maternitat és un tema recurrent quan parlem de dones i salut mental, tant pel que fa al qüestionament de les dones amb problemes de salut mental en el moment en que decideixen ser mares, com al també qüestionament quan decideixen no ser-ho.

En tots dos casos parlem d’intromissió en la vida privada de les dones que pot venir de diferents àmbits: parella, família, entorn social o, fins i tot, àmbit sanitari. Si ens focalitzem en l’entorn sanitari, un 25% de les persones amb problemes de salut mental afirmen haver patit intromissió per part dels professionals sanitaris. A més, 1 de cada 10 afirmen haver patit intromissió pel que fa a la maternitat. Aquest fet s’agreuja quan entren en joc la parella o la família, on les dones pateixen 5 vegades més pressió, pel que fa a la maternitat, que els homes.

Aquesta intromissió es justifica mitjançant diferents atribucions, és a dir, se les considera inestables, imprevisibles, obsessives o fràgils, de manera que sovint se les sobreprotegeix, infantilitza i desacredita, per tant, no se les considera vàlides davant una decisió tan important com aquesta. Tots aquests comportaments i atribucions sovint donen peu a que moltes dones amb algun problema de salut mental no es vegin capaces de ser mares, s'autoestigmatitzin i ni tan sols ho arribin a expressar mai per por a sentir-se qüestionades.

Les que, finalment, i després de tot aquest descrèdit, decideixen tirar endavant amb la seva decisió de ser mares, es poden trobar amb situacions com aquesta:

La intromissió en l'elecció de ser o no ser mare contradiu la llei orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (llei 2/2010, art 5), on s'especifica que els poder públics han de garantir l'eliminació de tota forma de discriminació i han de garantir el dret a la salut sexual i reproductiva. Per aquest motiu, l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva (2011) dictamina que els serveis de salut han de comptar amb personal format per tal d'evitar situacions de discriminació.

 Necessitem el teu suport!

Per la sororitat en la salut mental demanem la complicitat de totes, diguem prou a l’estigma en salut mental que ens condemna a la discriminació. Som diverses! Ni Histèriques ni Silenciades!

Signa ara! | ¡Firma ahora!

 
 
 
Nom: | Nombre: * Cognoms: | Apellidos: *
E-mail: | E-mail: * Telèfon: | Teléfono:
 
 
Obertament tractarà les teves dades personals amb la finalitat d’enviar-te informació (per email, telèfon i correu postal) i proposar-te altres tipus de participació (signar campanyes, fer donatius, incrementar quota, participar en formacions o esdeveniments, etc.). Per exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, i per conèixer altres aspectes relacionats amb la privacitat, consulta la nostra política de protecció de dades. | Obertament tratará tus datos personales con la finalidad de enviarte información (por email, teléfono o correo) y proponerte otros tipos de participación (firma de campañas, hacer donativos, incrementar la cuota, participar en formaciones o eventos, etc.). Para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, y para conocer otros aspectos relacionados con la privacidad, consulta nuestra política de protección de datos. 

Carregant, un moment, si us plau