No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Per què?

Els mitjans de comunicació són un dels grans focus d’influència en l’opinió pública i, com a tals, corresponsables destacats dels constructes socials i els imaginaris col·lectius que existeixen. De fet, per a moltíssima gent, els mitjans són la principal font d’informació sobre salut mental.

Per això, poden ser grans aliats en la tasca de combatre les visions estigmatitzadores, els prejudicis i els tabús, desafiant actituds i ajudant a dissipar els mites que hi ha sobre la salut mental. La realitat, però, deixa molt marge de millora, tal i com s’ha demostrat als informes anuals de l’Observatori de Mitjans i Salut Mental en els quals hem treballat conjuntament amb el Grup Barnils durant els darrers anys. Algunes de les dades que se’n desprenen són les següents:

-A les informacions publicades a la premsa del país durant 2014 i 2015 es va detectar que al voltant del 50% dels casos la salut mental és tractada de manera estigmatitzadora. Al 2015, l’índex d’estigma era de 4,33 sobre 10.

-Tenint en compte les més de 2000 notícies analitzades als anuaris, l’estigma apareix sobretot quan es parla de salut mental com a tema secundari i s’evidencia en l’ús inadequat del llenguatge i en l’associació de salut mental amb violència.

Carregant, un moment, si us plau