No tienes activado JAVASCRIPT en tu navegador, puedes navegar en nuestra Web tranquilamente, pero te recomendamos que lo actives para que puedas puedas utilizar nuestra Web con todas las funcionalidades.

Un gran nombre d’organitzacions ha començat en els últims temps a abordar la cura de la salut mental dels seus equips, sabedors de la seva importància en el benestar de les persones i en el seu èxit global.

Tanmateix, es troben amb una gran barrera: l’estigma i la discriminació existent dificulta que les persones demanin ajuda i normalitzin la gestió de la salut mental en l’àmbit laboral.

L’estigma fa referència a l’atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col·lectiu de persones, les quals passen a ser vistes, pensades i tractades a través d’un prisma construït a força de prejudicis i manca d’informació. Les persones amb problemes de salut mental som considerades imprevisibles, incapaces per treballar i prendre decisions, poc intel·ligents, febles i agressives. Estereotips tots que no es corresponen amb la realitat, però que influeixen en les actituds i comportaments de la societat.

Aquesta enquesta té com a objectiu conèixer les accions que estan realitzant les organitzacions amb presència a Catalunya per fer front als problemes de salut mental. També pretén analitzar l’impacte de la salut mental i l’estigma en els equips i en el seu funcionament general.

Necessitem coneixement propi de les organitzacions que treballen a casa nostra per tal de tenir eines de transformació més eficients.

 

Contestar com a Organització            Contestar com a Treballador/a

 

Cargando, un momento, por favor