No tienes activado JAVASCRIPT en tu navegador, puedes navegar en nuestra Web tranquilamente, pero te recomendamos que lo actives para que puedas puedas utilizar nuestra Web con todas las funcionalidades.

Granollers contra l’estigma en salut mental: dimecres 14, presentació del PLA i 'Parla Obertament'!

Imatge - Header

La Taula de Salut Mental de Granollers ha elaborat el Pla Local Antiestigma (PLA) que té l'objectiu de canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un problema de salut mental, reduir els nivells de discriminació i millorar els indicadors d’inclusió social relatius als problemes de salut mental.

El PLA s’ha redactat durant el 2017 amb la participació de diversos sectors com el propi Ajuntament, col·lectius de persones afectades, familiars i serveis assistencials de salut mental. Així s’ha constituït un grup motor que, després d’una fase de diagnosi, ha determinat les línies estratègiques a seguir que són:

- Assolir la implicació de les institucions publiques i privades així com de la ciutadania de Granollers en la lluita contra l’estigma i la discriminació
- Garantir l’apoderament de la primera persona com a centre del canvi
- Implementar accions de lluita contra l’estigma basades en evidencia, orientades a col·lectius prioritaris i als seus comportaments, amb voluntat de continuïtat
- Garantir un espai de coordinació i continuïtat del PLA

Per aquest any 2018 s’ha plantejat tot un seguit d’accions destacades. En aquest sentit, Granollers es declararà municipi en lluita contra l’estigma; es farà una jornada d’intercanvi d’experiències i un monogràfic; es formarà els treballadors de les biblioteques i els centres cívics; i es faran accions comunitàries com el projecte de retrats fotogràfics.

L’elaboració del PLA compta amb l’assessorament d’Obertament, l’Associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut mental, en les fases de diagnòstic i d’elaboració. L’objectiu del PLA és implicar al màxim als agents locals i donar continuïtat a les accions plantejades.

La campanya 'Parla Obertament', a Granollers

En ciutats petites com Granollers l'estigma el poden patir les persones en el seu dia a dia pel fet de formar part d’un teixit social familiar i en el que tothom et coneix. “En un lloc petit no et pots amagar. Saben on treballes i si estàs de baixa un temps et veuran pel carrer en horari laboral i rumorejaran sobre per què no ets a la feina. Portar l’etiqueta de tenir problemes mentals en un lloc on tothom es coneix és molt dolorós”. El cas de la Isabel no és aïllat. 1 de cada 4 persones patiran un trastorn mental segons l’OMS. I al mateix temps, 8 de cada 10 persones amb trastorn mental afirma haver-se sentit discriminada o amb sentiment de culpabilitat a causa del trastorn.

A Granollers, la campanya contra l'estigma 'Parla Obertament' arriba aquest dimecres dia 14 de març gràcies a la col·laboració dels membres del grup motor del PLA. Ho fa amb dos plafons de gran format que ens qüestionen sobre una realitat alarmant: la incidència de la discriminació per raó de salut mental en les esferes més importants de la vida. L’objectiu és que els vianants, atrets per unes dades que podrà veure des de lluny, s’acostin a participar en una enquesta interactiva i de l’experiència n’obtinguin una mirada més conscient sobre la problemàtica.

Enquesta sobre la percepció de les malalties mentals

Per tal de conèixer la percepció de la població sobre les malalties mentals, la primera acció que va dur a terme el grup motor del PLA el passat mes d’octubre va ser una enquesta en línia. Unes 400 persones van respondre aquest qüestionari. Els resultats obtinguts són el punt de partida que es pretén millorar amb les activitats que es vagin impulsant a partir d'ara.

El 33% de les persones enquestades ha viscut o viu amb una persona amb trastorn mental; gairebé la meitat ha treballat o tingut una persona veïna amb trastorn mental; i més de la meitat dels enquestats ha tingut una amistat amb una persona amb trastorn mental. L’enquesta ha evidenciat que existeixen grans diferències en la intenció de conducta de les persones en funció de si han viscut la problemàtica de la salut mental en alguna persona del seu entorn. En aquest sentit, les persones que ho han fet es mostren més disposades a relacionar-se amb una persona que tingui un problema de salut mental.

D’altra banda, l’enquesta també ha mostrat que les persones afectades no són conscients d’haver viscut situacions de discriminació habitualment, però més de la meitat han deixat de fer alguna cosa pel fet de tenir una problemàtica de salut mental.

L’estigma en la salut mental

Els problemes de salut mental són més comuns del que pensem. Una de cada quatre persones n'experimenta algun al llarg de la vida, tot i que, a vegades passen desapercebuts davant els altres. D'altra banda, els problemes de salut mental són desconeguts i creen recel, rebuig i prejudicis.

Els trastorns mentals es refereixen a una àmplia gamma de condicions de salut mental que afecten de forma temporal i substancial la capacitat de les persones per afrontar les demandes de la vida diària. Aquesta condició pot causar alteracions de pensament, de percepció, d’estat d’ànim, de personalitat o de comportament, tot i que de vegades és invisible i no aparent davant els altres. A diferència de la discapacitat psíquica o la demència, el trastorn mental no disminueix ni deteriora les facultats mentals, sinó que les altera de forma esporàdica. Tenir un diagnòstic de salut mental no suposa, per tant, un impediment per portar una vida normalitzada en comunitat i per gaudir d’una bona salut mental.

Tot i això, segons “L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016”, un estudi elaborat per la UAB per Obertament:

- El 80% dels catalans amb trastorn de salut mental manifesta haver estat injustament tractat en algun àmbit de la seva vida pel fet de tenir un trastorn
- El 55% afirma que aquest tracte negatiu es dona amb bastanta o molta freqüència
- El 82% dels catalans amb trastorn de salut mental oculten el seu diagnòstic com a estratègia per fer front al tracte discriminador
- El 89% dels catalans amb trastorn mental han desistit de fer alguna activitat per evitar ser discriminats

Cargando, un momento, por favor