No tienes activado JAVASCRIPT en tu navegador, puedes navegar en nuestra Web tranquilamente, pero te recomendamos que lo actives para que puedas puedas utilizar nuestra Web con todas las funcionalidades.

Salut mental en els mitjans de comunicació, més enllà del tractament periodístic no estigmatitzador

Darrerament s'han publicat dues notícies sobre discapacitat en el mateix grup de comunicació: l'una es fa ressò de les declaracions d'una política catalana d’esquerres que empra la discapacitat psicosocial («esquizofrènia») com a desqualificació política, mentre que l'altra denuncia l'ús de la discapacitat intel·lectual («subnormal») també com a desqualificació política.

L'ús de la discapacitat com a desqualificació política es considera noticiable pels periodistes, mentre que l'ús dels diagnòstics de salut mental (generalment, l'esquizofrènia), malgrat ser també una discapacitat, no només no es jutja igualment desqualificador, sinó que l'estigmatització està acceptada socialment, de manera que hi ha notícies que denuncien l'ús de la discapacitat com a desqualificació, però no es publiquen notícies que denunciïn l'ús de la salut mental com a desqualificació.

És notícia que un assessor polític empri el mot «subnormal» per desqualificar políticament, però no és notícia que un polític usi el mot «esquizofrènia» per fer el mateix, quan és exactament la mateixa cosa.

Els periodistes no només tenen la responsabilitat de no estigmatitzar les persones amb trastorns mentals, sinó també el poder de produir un canvi de mentalitat sobre la salut mental. Com? Noticiant també aquests usos.

La lluita contra l'estigma per raó de salut mental en els mitjans de comunicació sol ser negativa: se sol centrar en el que no s'ha de fer. Es tracta, però, que sigui també positiva: que siguin també notícia aquests usos estigmatitzadors de la salut mental com a desqualificacions.

Dir «esquizofrènia política galopant» és exactament el mateix que dir «síndrome de Down política galopant». No he trobat cap notícia, però, que denunciï aquests usos de la salut mental i la discapacitat psicosocial com a desqualificacions.

Hugo

Cargando, un momento, por favor